• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Wyrób opakowań przynależy do czynności o wiele bardziej trudnych. Na rynku wyróżnia się różne typy opakowań. Do najbardziej znanych należą opakowania z tektury, szkła oraz metalu. Tektura powstaje przez sprasowanie kilkunastu warstw masy papierniczej. Do wyrobu takiej masy stosuje się włókna ścieru drzewnego oraz makulatury. W ten sposób powstanie gotowa tektura, jaka jest następnie dostarczana do firm zajmujących się produkcją zapakowań tekturowych. Przy produkcji opakowań ze szkła potrzebny jest piasek oraz stłuczka. Podlegają one procesowi uszlachetniania. Dopiero później jest możliwe produkowanie zapakowań szklanych. Wszystko odbywa się naturalnie w hucie. Odważa się tam dobrze dobrane surowce. Gdy już otrzyma się skończony zestaw transportuje się go do należytych zbiorników. Potem następuje topienie szkła w niesłychanie wysokiej temperaturze, inaczej stopienie uzyskanej wcześniej mieszanki. Gdy uzyska się w ten sposób masę jednorodną wolno przystąpić do formowania. Nadaje się masie właściwy kształt oraz schładza się. Przydaje się również plastik i tworzywa sztuczne – Przetwórstwo tworzyw. W ten sposób uzyskać można butelkę czy słoik, który nadaje się do sprzedaży.

Categories: Inne

Comments are closed.